Biodegrirlenip bilinýän mekgejöwen iýmit saçak gaplary

Gysga düşündiriş:

“Skypurl” -yň kompostable mekgejöwen iýmit gap-gaçlary iýmitlere we naharlara hyzmat etmegiň ajaýyp usulydyr. Dürli ululyklar we gapak görnüşleri bilen köp bölüm bar. Iýmit önümlerimiz plastmassa ýa-da kagyz gap-gaç gaplaryna laýyk alternatiwadyr!


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Häzirki wagtda bütin dünýäde daşky gurşawyň ak hapalanmagy, bu ýeriň adamy hökmünde indi bir zat etmeli! Bir gezek ulanylýan mekgejöwen saçak gap-gaçlary munuň üçin täze çözgüt, uglerod aýak yzy we parnik gazlarynyň çykarylyşyny azaldýar we şeýlelik bilen adamyň ýaşaýyş gurşawyny goraýar.

“Skypurl” -yň mekgejöwen saçak gap-gaçlary mekgejöwen önümlerinden ýasalýar, ekologiýa taýdan arassa, şeýle hem mikrotolkunly we doňduryja goýup biler. Iýmit bilen aragatnaşyk ygtybarly we ABŞ FDA standartyna laýyk bolup biler.

No.ok.

Düşündiriş

Ölçegi / mm

Kompýuter / ctn

Karton / mm

MOQ

TC-AUH06

6 bölek Iýmit otagy

337 * 242 * 30/1300ml

250

510 * 355 * 260

50 ctn

TC-AUH10

5 bölek Iýmit otagy

273 * 213 * 35/870ml

400

475 * 445 * 290

50 ctn

Goýmalar

Iýmit prezentasiýaňyz bilen döredijilikli boluň! Güýçli, çydamly we siňdiriji subutnama, 5/6 bölüm, hödürleýän sadakalaryňyza tagam we lezzet goşmaga mümkinçilik berýär. Bu mekgejöwen 5/6 bölüm süýümli bento gutular gaýtadan dikeldilýän ösümlik çeşmelerinden ýasalýar. Bu iýmit gap-gaçlary, naharhana, restoran, nahar getirmek, delis we başgalar üçin ajaýyp!

2
3
4

Önümleriň bäsdeşlik artykmaçlyklary

Ode Biodegrirlenip bilinýän material.
. Subut et.
Ax mum ýok.
Load Güýçli ýük göteriji.
☆ omöriteleşdirilen elýeterli.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler