“Clamshell Packaging”

  • 6 inch Biodegradable Cornstarch Hamburger Box

    6 dýuým Biodegradable Cornstarch Gamburger Box

    “Skypurl” -yň 6 dýuýmlyk bir gezek ulanylýan “Cornstarch Gamburger Box” günbatar çalt naharlary üçin ajaýyp, iýmek ýa-da alyp gitmek üçin amatly. Biziň gysgyçlarymyz tebigat tarapyndan zaýalanyp bilýän mekgejöwen önümlerinden ýasalýar. Täzelenip bilinýän materiallary ulanmak bilen, gamburger gutularymyz plastik gap-gaçlara laýyk alternatiwadyr!

  • Biodegradable Cornstarch Clamshells Lunch Box

    Biodegrirlenip bilinýän mekgejöwen gysgyçlary nahar gutusy

    “Skypurl's Cornstarch Clamshells” ösümlik esasly, glýutsiz we köpük we plastmassadan has sagdyn alternatiwany üpjün edýär. Sagdyn, täze iýmitiňiz ekologiýa taýdan arassa, kompostly konteýnerleri çykarmak we gutulara gitmek üçin owadan görüner. Müşderiler ýokary hilli restoran üpjünçiligiňiz bilen durnuklylyk tagallalaryňyza ýokary baha bererler. Dürli durnukly materiallarymyzy we önümlerimizi çalt eltip bermek bilen lomaý bahadan satyn alyň!