Zawodyň bahasy öndüriji üpjün ediji kompost haltalar 100% biodegrirlenip bilinýän hapa plastik halta

Gysga düşündiriş:

Öý hapa haltalary 100% biodegrirlenip bilýän mekgejöwen krahmalyndan we PBAT materiallaryndan ýasalýar. Zibil sumkasyny el bilen ýyrtmak aňsat däl, kagyz ýadrosy zaýalanýar we interfeýs adamlaşdyrylýar. Biodegrirlenip bilinýän haýwan zibil torbalary talaplara laýyklykda ululygy, reňki we gaplanylyşy boýunça düzülip bilner. Kompaniýa, dünýä hyzmat edýän ekologiýa taýdan arassa kärhana bolmak isleýär!


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Plastmassa gadaganlyk yglan edilenden soň, hapa haltalary hökmünde näme ulandyk? Indi daşky gurşawyň hapalanmagy barada alada etmeli dälsiňiz. Biz 100% biodegrirlenip bilýäris we on ýyldan gowrak wagt bäri önümçilikde ýöriteleşýäris.
Gaýtalanýan kompostable, 90-180 günüň içinde täjirçilik kompost desgalarynda döwülip, ​​bir gezeklik plastmassanyň dowamly alternatiwasyny üpjün edýär.
10-50 gallon haltalaryň hemmesi satylýar, zerurlyklara görä düzülýär
Syzmak aňsat däl.
100% biodegrasiýa edilip bilinýän kompost materiallardan ýasalan
BPI kepillendirildi

Haryt Öý hojalygynyň biodegrirlenip bilinýän hapa sumkasy
Gelip çykan ýeri Hytaý
Marka ady Skypurl
Ölçegi 13cmX7cmX3cm
Galyňlyk 0.025mm
Mukdar 30 sany / rulon
Ulanylyşy Öý hojalygy
Aýratynlyk Kompostable / göz ýaşyna garşylyk / syzdyryjy
Material PLA / PBAT / mekgejöwen krahmaly
Reňk Greenaşyl, gara ýa-da islegiňiz ýaly
Görnüşi Zibil sumkasy
Arza Öý haltalary / Iýmit galyndylary / Bag galyndylary
Logotip Skypurl / Isleýşiňiz ýaly düzülen

Goýmalar

Öýlerde, seýilgählerde we ofis ýerlerinde amaly ssenariýalaryň giň topary bar we gündelik ulanylyşy gaty uly. Bu biodegrirlenip bilinýän hapa sumkasy adaty plastik paketlere meňzeş funksiýalara eýedir, şeýle hem suw geçirmeýär we ajaýyp howa geçirijiligine eýedir. Biodegrirlenip bilinýän zibil sumkasy gözýaşyna çydamly, adamlaşdyrylan nokat dizaýnyna eýe we ulanyjynyň isleglerine görä dürli reňklerde düzülip bilner.

photobank (5)
photobank
photobank (2)

Önümleriň bäsdeşlik artykmaçlyklary

1. Kompostable biodegrirlenip bilinýän material: mekgejöwen krahmasy we PBAT.
2. Ajaýyp möhürleme öndürijiligi: Önüm suw geçirmeýän we yslary izolýasiýa edýär.
3. Dokma: ýumşak we rahat, birinji derejeli duýgy.
4. Nebite we suw geçirmeýän: ösümlik materiallaryndan ýasalan, üstü ýumşamaz.
5. Bölüniş nokadynyň dizaýny: girmek aňsat, ony ýyrtyň.
6. OEM / ODM / Custöriteleşdirilen:Custöriteleşdirilen ululyk, reňk, nagyş, paket, daşky guty.

photobank (5)

photobank (6)

photobank (7)

photobank (8)

photobank (9)

SGS


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler