Iýmit gapy

 • Suchi&Fruit Compostable Container

  Suchi we miwe kompostable konteýner

  “Skypurl's Cornstarch Suchi” we miwe konteýnerleri, bir gezek ulanylýan saçak gap-gaçlary bilen gündelik zerurlyklaryňyza laýyk gelýär. Iýmit bilen aragatnaşygy howpsuz we AIB Vincotte Lab-yň OK Biobased (2 ýyldyz we 4 ýyldyz), DIN CERTCO Compostable, ABŞ Bio Preferred, şeýle hem ABŞ FDA 21 CFR171.170, EUB EN71 standartyna laýyk gelýär.

 • Eco Compostable Rectangle Food Container

  Eko kompostable gönüburçly iýmit konteýner

  “Skypurl” -yň gapakly mekgejöwen iýmit gaplary iýmit çykarmak we eltip bermek hyzmatlary üçin ajaýyp gaplary ýasaýar. Hasyl ýygnan mekgejöweniň mekgejöweninden ýasalan bu iýmit gaplary glýutsyz, ekologiýa taýdan arassa, mikrotolkun we peç üçin howpsuz. Plastmassa we Styrofoam gaplary üçin iň oňat çalyşma!

 • Multi-Parts Cornstarch 3/4/5 Parts Food Container

  Köp bölekli mekgejöwen 3/4/5 Bölekler Iýmit gaplary

  “Skypurl” mekgejöweniniň 3/4/5 bölek gapakly iýmit gaplary taýýarlanylan we eltilýän iýmit satuwy üçin ajaýyp gaplar ýasaýar. Hasyl ýygnan mekgejöwen ýa-da biderek mekgejöwen tebigy süýümlerde kompost materiallardan ýasaldy. Bu gutular zäherli däl, glýutsyz, ekologiýa taýdan arassa we mumdan ýasalan çyzyklar ýok. Şeýle hem, ýerine ýetirmek üçin 100% kompostable sumka çykarýarys.

 • Ice Cream And Biodegradable Cornstarch Soup Bowl

  Dondurma we biodegrirlenip bilýän mekgejöwen çorbasy jamy

  “Skypurl's Cornstarch” jamlary ekologiýa taýdan arassa we köp taraply bolup, çorba ýa-da akaý jamlary ýa-da doňdurma käseleri hökmünde ulanylyp bilner. Dürli ululykda bar, olar biodegrirlenip bilner. Mekgejöwen iýmit gapymyz, gyzgyn çorbalar üçin ajaýyp we doňdurma we sarymsak, doňdurylan gatyk ýa-da akaý jamlary üçin ýer berýär. Şeýle hem, tabaklaryňyzy markaňyz bilen sazlamak üçin ýörite çap etmegi hödürleýäris.

 • Compostable Cornstarch Single Part Food Plates

  Kompostable mekgejöweniň ýekeje bölegi iýmit tabaklary

  “Skypurl” -yň “Cornstarch” tegelek tabaklary kolleksiýasy çydamly süýümden, mekgejöwen önümlerinden ýasalýar. Naharhana hyzmaty ýa-da islendik çäre üçin bir gezek ulanylýan köpük ýa-da plastmassa plitalary çalyşmak üçin ajaýyp ekologiýa taýdan amatly alternatiwadyr.

 • Biodegradable Cornstarch Food Tableware Tray

  Biodegrirlenip bilinýän mekgejöwen iýmit saçak gaplary

  “Skypurl” -yň kompostable mekgejöwen iýmit gap-gaçlary iýmitlere we naharlara hyzmat etmegiň ajaýyp usulydyr. Dürli ululyklar we gapak görnüşleri bilen köp bölüm bar. Iýmit önümlerimiz plastmassa ýa-da kagyz gap-gaç gaplaryna laýyk alternatiwadyr!

 • 6 inch Biodegradable Cornstarch Hamburger Box

  6 dýuým Biodegradable Cornstarch Gamburger Box

  “Skypurl” -yň 6 dýuýmlyk bir gezek ulanylýan “Cornstarch Gamburger Box” günbatar çalt naharlary üçin ajaýyp, iýmek ýa-da alyp gitmek üçin amatly. Biziň gysgyçlarymyz tebigat tarapyndan zaýalanyp bilýän mekgejöwen önümlerinden ýasalýar. Täzelenip bilinýän materiallary ulanmak bilen, gamburger gutularymyz plastik gap-gaçlara laýyk alternatiwadyr!

 • Biodegradable Cornstarch Clamshells Lunch Box

  Biodegrirlenip bilinýän mekgejöwen gysgyçlary nahar gutusy

  “Skypurl's Cornstarch Clamshells” ösümlik esasly, glýutsiz we köpük we plastmassadan has sagdyn alternatiwany üpjün edýär. Sagdyn, täze iýmitiňiz ekologiýa taýdan arassa, kompostly konteýnerleri çykarmak we gutulara gitmek üçin owadan görüner. Müşderiler ýokary hilli restoran üpjünçiligiňiz bilen durnuklylyk tagallalaryňyza ýokary baha bererler. Dürli durnukly materiallarymyzy we önümlerimizi çalt eltip bermek bilen lomaý bahadan satyn alyň!

 • ECO-friendly Disposable Meat And Fruit Tray

  EKO üçin bir gezek ulanylýan et we miwe gaplary

  “Skypurl's Cornstarch Food Tray” her gün azyk önümlerini tygşytlamak üçin ajaýyp, öýde, supermarketlerde, azyk dükanlarynda we ş.m. ulanyp bolýar. Iýmit önümlerimiz, mekgejöwen krahmasyndan - belli bir görnüşde kompost edilip bilinýän täzelenýän ösümlik çeşmelerinden ýasalýar. senagat ýagdaýy. Plastiki gap-gaçlaryň has gowy ornuny üpjün etmek.