Haýwan it haltalary üçin ýokary hilli önüm sumkasy zibili, ýörite it galyndylary torbalary biodegrirlenip bilner.

Gysga düşündiriş:

100% zaýalanýan kompostable öý haýwanlary üçin halta, mekgejöwen krahmalyndan we PBAT-dan ýasalýar, bu kömürturşy gazynyň zyňyndylaryny 60% -den azaldýar we ekologiýa taýdan arassa. Gündelik ulanylanda itiň guşagyny arassalamak has arassa we arassaçylykdyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

100% zaýalanýan we kompost edilip bilinýän öý haýwanlary üçin halta, mekgejöwen krahmalyndan we PBAT-dan ýasalýar. Howa ýygýan halta owadan adamlar üçin itiň ýöremegi üçin amatly, amatly we amaly öý haýwanlaryny saýlamak üçin halta. It daşary çykanda, ony howuz almak üçin ulanyp biler. Has arassa we has amatly, eýesiniň eline tegmil bolmaz we daşky gurşawyň hapalanmagynyň öňüni alar. Medeniýetiň we ahlagyň bilelikde ýaşamagynyň beýany.

Haryt Biodegrirlenip bilinýän haýwanlar üçin halta
Gelip çykan ýeri Hytaý
Marka ady Skypurl
Ölçegi 22 sm * 33 sm
Galyňlyk 0.025mm
Mukdar 15 sany / rulon
Ulanylyşy Öý hojalygy
Aýratynlyk Kompostable / göz ýaşyna garşylyk / syzdyryjy
Material PLA / PBAT / mekgejöwen krahmaly
Reňk Greenaşyl, gara ýa-da islegiňiz ýaly
Görnüşi Zibil sumkasy
Arza Haýwan haýwanlary
Logotip Skypurl / Isleýşiňiz ýaly düzülen

Goýmalar

Doly zaýalanýan öý haýwanlary üçin torbalar seýilgählerde, ýollarda, baglarda we beýleki ýerlerde dynç alýan itler üçin ulanylyp bilner. It çykarylandan soň sumka çykaryň we eliňizi hapalamazdan alyň.

Compostable Dog Poop Bags (16)
Compostable Dog Poop Bags (17)
Compostable Dog Poop Bags (15)

Önümleriň bäsdeşlik artykmaçlyklary

1. Kompostable biodegrirlenip bilinýän material: mekgejöwen krahmasy we PBAT.
2. Ajaýyp möhürleme öndürijiligi: Önüm suw geçirmeýän we yslary izolýasiýa edýär.
3. Dokma: ýumşak we rahat, birinji derejeli duýgy.
4. Nebite we suw geçirmeýän: ösümlik materiallaryndan ýasalan, üstü ýumşamaz.
5. Bölüniş nokadynyň dizaýny: girmek aňsat, ony ýyrtyň.
6. OEM / ODM / Custöriteleşdirilen:Custöriteleşdirilen ululyk, reňk, nagyş, paket, daşky guty.

Compostable Dog Poop Bags (3) Compostable Dog Poop Bags (4) Compostable Dog Poop Bags (5) Compostable Dog Poop Bags (6) Compostable Dog Poop Bags (7) Compostable Dog Poop Bags (8) Compostable Dog Poop Bags (9) Compostable Dog Poop Bags (10) Compostable Dog Poop Bags (11) Compostable Dog Poop Bags (12)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler