Habarlar

 • What to use for take-out food under Australia single-use ban policy ?

  Awstraliýada bir gezeklik gadaganlyk syýasaty boýunça iýmit almak üçin näme ulanmaly?

  Awstraliýada täze bir gezeklik plastmassa gadagançylygyna görä, 2021-nji ýylyň 1-nji iýulyndan “ACT-de aşakdaky üç zat satmak, üpjün etmek ýa-da paýlamak gadagan ediler”: useeke-täk ulanylýan plastmassa önümleri (bioplastiki kesikleri goşmak bilen) Bir gezeklik plastmassa garyjy enjamlar (bioplastiki gyjyndyryjylary goşmak bilen) Giňeldilen polist ...
  Koprak oka
 • Don’t you use biodegradable garbage bags in your house?

  Öýüňizde biodegrirlenip bilinýän zibil torbalaryny ulanmaýarsyňyzmy?

  Biodegrirlenip bilinýän zibil torbalary gaty gowy, näçe adam bilmeýär? Soň bolsa derrew meniň bilen bile tap. Plastmassa gadagançylygyň yglan edilmegi bilen Angliýa, ABŞ we Awstraliýa ýaly köp ýurt plastik önümleriň ulanylmagyny çäklendirip başlady. Bu ýurtlar ...
  Koprak oka
 • Are you still using toxic and hard-to-degrade plastic products?

  Zäherli we gaty peselýän plastmassa önümlerini ulanýarsyňyzmy?

  Biodegrirlenip bilinýän materiallar näme? Aşakdakylary bilmeli. Durnukly we täzelenip bilýän iýmit gaplamalaryny gözleýän bolsaňyz, mekgejöwen krahmalyna we PBAT esasly biodegrirlenip bilinýän materiallary eşiden bolmagyňyz mümkin. Biodegrirlenip bilinýän öý zibil sumkasy häzirki wagtda iň daşky gurşawyň biri ...
  Koprak oka
 • After the ban on plastics,100% biodegradable bags are selling well!

  Plastmassa gadagan edilenden soň, 100% biodegrirlenip bilinýän haltalar gowy satylýar!

  Plastmassany gadagan etmek barada, onuň ýerine näme ulanmaly? Biodegrirlenip bilinýän sumka şu ýerde! Plastiki önümler kem-kemden ulanyşdan yza çekildi we täze biodegrirlenip bilinýän materiallar plastik önümleri täze ekologiýa taýdan arassa önümler hökmünde çalşar. Haýwan haýwanlary sumkalary mekgejöwen krahmalyndan we PBAT materiallaryndan ...
  Koprak oka
 • The ban on plastics has been issued, and 100% biodegradable bags are on fire!

  Plastmassa gadaganlyk girizildi we 100% biodegrirlenip bilinýän haltalar ot aldy!

  Europeanewropa Parlamenti plastmassa gadagançylygy aşa kabul etdi we 15 ýurt / sebit plastmassany gadagan etdi. Bu ýurda has köp ýurt goşulýar we daşky gurşawy goramak meselesi gyzgyn tendensiýa öwrüldi! Plastmassa önümleri nebiti çig mal hökmünde ulanýarlar we çeşmeler kem-kemden ...
  Koprak oka
 • Protect the environment! 100% biodegradable pet poop bags

  Daşky gurşawy gora! 100% biodegrirlenip bilinýän haýwan torbalary

  Daşky gurşawy goramak baradaky düşünjäniň artmagy bilen Hytaý, Angliýa, ABŞ, Awstraliýa we başgalar ýaly ýurtlar plastik gadaganlyklary çykaryp başlady we plastmassa önümleri indi dolanyşykda bolmaz. Bu, dünýädäki daşky gurşawy goramak üçin peýdaly ...
  Koprak oka